Projecten

Watervogeltelling

By MLComputers 16 februari 2023 november 13th, 2023 No Comments

Watervogelteling:

Ieder jaar van september tot en met april wordt er een keer per maand een watervogeltelling uitgevoerd op het traject Lottum-Blitterswijck, aan de westzijde van de Maas. De telling begint bij het veer te Lottum tot aan de camping “tante Jet” in Blitterswijck. Met name in het overloopgebied bij Broekhuizenvorst en Ooijen zijn voor ons telgebied nieuwe soorten watervogels gekomen. (o.a. Bergeenden, Tureluur, Watersnip, Wulp enz.) Dit overloopgebied is onderdeel van Maaspark Ooijen-Wanssum. Voor meer info: https://www.ooijen-wanssum.nl/maaspark/flora-en-fauna/

De verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar het SOVON die deze data verwerken. Het doel van deze watervogeltellingen is om inzicht te verkrijgen in de soorten en aantallen overwinterende watervogels in Nederland.