Informatie

Vogelwerkgroep ’t Hökske

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Venlo onder nr: 12053444

Banknummer NL37 RABO 0358 8014 19 t.n.v. Vogelwerkgroep ’t Hökske

Van Mirlaerstraat 11, 5961 SK Horst

 

Voor vragen, informatie, opmerkingen en/of lid worden kunt u contact opnemen via contact

Het bestuur

John Raedts

voorzitter

Ton Hagens

secretaris

Mariet Peeters

penningmeester

Hans-Peter Uebelgünn

vice voorzitter / 2de secreataris

Geert Lamers

2de penningmeester

AVG privacyverklaring

Door de invoering van de AVG (2018) is privacy iets waar wij als vogelwerkgroep ons ook mee bezig hebben gehouden. Er is een verklaring voor onze leden opgesteld. Deze is naar alle leden gestuurd met de vraag deze te ondertekenen en wordt na ondertekening bij de secretaris opgeborgen. Nieuwe leden krijgen deze verklaring voor ondertekening bij hun aanmelding.

 

Groepscoördinatoren

Broedvogelmonitoring (B.M.P.) Hans-Peter Uebelgünn
Jan Peeters
Districtcoördinatoren voor Noord-Limburg Hans-Peter Uebelgünn
Jan Peeters
Bosuilen Andre Seijkens
Steenuilen Ton Hagens
Kerkuilen Ralf Bovee
Aalscholverkolonie Mariapeel Andre Seijkens
Geert Lamers
Weidevogelbescherming Toon Selten
Watervogeltelling Toon Selten
Trekvogeltelling Hans-Peter Uebelgünn
Jan Peeters
Geert Lamers
Resultaten trektelling op internet zetten Jan Peeters
Hans-Peter Uebelgünn
Geert Lamers
Nestkasten div. vogels op Gelderheide Koos Hermens
Nestkasten bij visvijver Grubbenvorst Mart van Enckevort
Blauwe reigerkolonie Geert Lamers
Huiszwaluwentellingen Hans-Peter Uebelgünn
Boerenzwaluwentellingen Mart van Enckevort
Nachtzwaluwtelling Schadijkerheide Jan Peeters
Nachtzwaluwtelling Schuitwater Jan Peeters
Nachtzwaluwtelling Mariapeel Jan Peeters
Diepeling (Inventarisatie en Oeverzwaluwen) Andre Seijkens
Oeverzwaluwen Mart van Enckevort
Project Grote Gele Kwikstaart Jan Peeters
Vogelherkenningscursus Jan Peeters
Hans-Peter Uebelgünn
Geert Lamers
Website Geert Lamers
Nora Nelissen

In Memoriam: 

Henk Maessen

Maan Wijnhoven