Projecten

Trektellen

By MLComputers 16 februari 2023 oktober 26th, 2023 No Comments

Trektellen / Trekvogeltelling

In het najaar is het tellen van trekvogels een nuttige en aangename bezigheid voor de vogelwerkgroep. Deze tellingen keren jaarlijks terug en vinden plaats van half augustus tot half november en dit alles geschied op een vast punt in natuurgebied de Mariapeel of op de Zuringspeel Golhorst (America). Alle vogelsoorten die overvliegen vanuit noordelijke naar zuidelijke richting worden geteld en genoteerd. Zodoende worden trekvogels die in het najaar wegtrekken in kaart gebracht in een bepaald gebied. Bij zulke tellingen kunnen grote groepen vogels waargenomen worden zoals vinken, die in groepen van 50 tot 100 vogels voorbij trekken, of enorme aantallen houtduiven die overvliegen en verder trekken.

Bijzonderheden treft men tijdens de tellingen ook aan zoals in 2006, waar te midden van een groep aalscholvers, een lepelaar mee overvloog. Een greep uit wat men allemaal aan kan treffen zijn: roofvogels zoals de visarend, bruine- en blauwe kiekendief; zangvogels zoals graspiepers, gele kwikstaarten, duinpiepers, koperwieken, kramsvogels en groepen ganzen.

Op de website van trektellen zijn vanaf 2000 de gegevens omtrent trektellingen ingevoerd voor de Mariapeel en de Zuringspeel.

Contactpersonen/Coördinatoren:
Jan Peeters Geert Lamers Hans-Peter Uebelgünn

Hier kunt u de locatie openen van de trektelpunt Mariapeel.  Grotere kaart weergeven