Projecten

Steenuil

By 16 februari 2023 No Comments

Project Steenuilen

VWG ’t Hökske heeft sinds 2005 een nieuw project onder haar hoede, in de vorm van het project steenuilen. Dit project heeft de bescherming van de Steenuil (Athene noctua) als doel, daar deze landelijk gezien in zijn voortbestaan bedreigd wordt en op de Rode Lijst der bedreigde en kwetsbare vogels (2004) is geplaatst. Voor de vogelwerkgroep een duidelijk signaal om de Steenuil en zijn leefomgeving waar mogelijk bescherming te bieden, zodat de toekomst van dit mooie uiltje gewaarborgd is. Het gebied waar deze bescherming actief wordt uitgevoerd is bijna de gehele gemeente Horst. Behalve de Maasdorpen want daar doet de IVN de controle’s.

Via de Steenuilenwerkgroep Limburg zijn in 2005 nestkasten besteld bij het IKL, hiervan zijn er inmiddels verschillende geplaatst. De jaren daarna zijn er via het vervallen van broedplekken door het aanleggen van industrieterrein verschillende compensatiekasten opgehangen. De natuurlijke broedlocaties van Steenuilen worden eveneens gecontroleerd, een taak die zeer arbeidsintensief is. Steenuilen nestelen vaak onder het dakbeschot van oude schuurtjes of ingerotte holtes van knotwilgen. Om broedsucces vast te stellen is erg veel geduld een vereiste bij de diverse controles. Deze worden uitgevoerd tussen de 3e week van mei tot de 2e week van juli. De verzamelde gegevens die voortvloeien uit deze controles worden verzonden aan de landelijke organisatie ter bescherming van de Steenuil (STONE), de Steenuilenwerkgroep Limburg en het SOVON.

 

 Contactpersoon/Coördinator:        
 

 

 Ton Hagens   Steenuilenoverleg Nederland Steenuilenwerkgroep Limburg Sovon

Ton wordt ondersteund door Marcel Hendriks, Aad van Leeuwen en Wim Nabben.