Projecten

Steenuil

By MLComputers 16 februari 2023 juli 3rd, 2023 No Comments

Project Steenuilen

Een van de projecten van de VWG ’t Hökske is sinds 2005  het project Steenuil. Dit project heeft de bescherming van de Steenuil (Athene noctua) als doel, daar deze landelijk gezien in zijn voortbestaan bedreigd wordt en op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogels (2004) is geplaatst.

Voor de vogelwerkgroep een duidelijk signaal om de Steenuil en zijn leefomgeving waar mogelijk bescherming te bieden, zodat de toekomst van dit mooie uiltje gewaarborgd is. Het gebied waar deze bescherming actief wordt uitgevoerd is bijna de gehele gemeente Horst aan de Maas, behalve de Maasdorpen want daar doet het IVN de controles.

   

Vanaf 2005 zijn er ruim 60 plekken waar nestkasten hangen. Een gedeelte daarvan is particulier maar worden wel door ons gecontroleerd. Steenuilen controle is een taak die zeer arbeidsintensief is. Dit omdat de kasten diverse keren gecontroleerd worden in mei en juni. De uiteindelijke verzamelde gegevens worden verzonden aan de landelijke organisatie ter bescherming van de Steenuil (STONE), de Steenuilenwerkgroep Limburg en het SOVON. Ondanks de vele maatregelen om de Steenuil te beschermen en te helpen neemt het aantal niet toe. Helaas kan de Steenuil hierdoor nog niet van de Rode lijst gehaald worden.

 Contactpersoon/Coördinator:
 

 

 Ton Hagens Steenuilenoverleg Nederland Steenuilenwerkgroep Limburg Sovon

Ton wordt ondersteund door Marcel Hendriks, Aad van Leeuwen en Wim Nabben.