Werkgebieden

Castenrayse vennen

By MLComputers 16 februari 2023 juli 3rd, 2023 No Comments

Castenrayse Vennen

Natuurgebied de Castenrayse Vennen is gelegen ten zuidwesten van Castenray. Dit gebied is ongeveer 70 hectare groot en is grotendeels in eigendom van Staatsbosbeheer. Het bestaat voor een groot deel uit nat elzenbroekbos met in het noordoostelijke deel een klein stuk nat schraalland. Het gebied is in 2021 ingrijpend aangepakt met als doel het grondwater vast te houden in het gebied en zo het waterpeil te verhogen. De Lollebeek wordt nu om de Castenrayse Vennen heen geleid zodat het gebiedsvreemde water afgevoerd wordt. Door de omleiding was het mogelijk om er weer een natuurlijk meanderende beek van te maken. Ook is het oude Schaatsven vrij gemaakt van planten en bomen.

In het verleden is dit gebied al regelmatig geïnventariseerd maar doordat tellers verhuist en of gestopt zijn was de laatste BMP telling van 2013. Vanaf 2022 worden ook hier weer de BMP tellingen uitgevoerd door leden van t Hökske. Door de uitgebreide werkzaamheden zullen er ongetwijfeld veranderingen in de broedvogel populatie optreden welke we proberen te monitoren. Het eerste jaar leverde dit maar liefst 63 vogelsoorten op met in totaal 752 territoria waaronder alle 5 de spechten, een pionier soort zoals de Kleine Plevier en een grote verrassing was een broedende Oehoe.

Google maps