Werkgebieden

Castenrayse vennen

By 16 februari 2023 No Comments

Castenrayse Vennen

Natuurgebied de Castenrayse Vennen is gelegen nabij Castenray. Dit gebied is ongeveer 70 hectare groot. Samen met het gebied Castenrayse Broek zijn dit 2 laaggelegen gebieden waar ook nog in het dal de Lollebeek doorheen loopt. Doordat vroeger het grond- en regenwater niet goed kon weglopen heeft zich hier een veenlaag gevormd. Voor de begrazing zijn Schotse Hooglanders in dit gebied uitgezet, en tot nu toe met succes. Regelmatig worden er kalfjes geboren.

Google Maps

 

Door het BMP-project zijn er de laatste jaren veel gegevens verzameld. Hieruit is gebleken dat het met sommige vogelsoorten niet goed gaat, er zijn zelfs al soorten verdwenen zoals de wielewaal. Deze was slechts enkele jaren geleden nog broedvogel in het gebied. Ook met de grasmus gaat het slecht. Er zijn ook een aantal soorten die niet elk jaar als broedvogel worden waargenomen zoals de waterral. De oorzaak hiervoor is vooralsnog onbekend. Gelukkig zijn er ook soorten waar het wel goed mee gaat, zoals de grauwe gans. Dit is een nieuwe broedvogel voor het gebied. Ook de roodborsttapuit werd in 2002 als nieuwe broedvogel ontdekt.De algemenere soorten in dit gebied zijn de roodborst en de tjiftjaf. Wintergasten die je hier kunt aantreffen zijn o.a. de koperwiek, kramsvogel en de sijs. Zomergasten zijn o.a. de bonte vliegenvanger en de gekraagde roodstaart. Doortrekkers worden ook gesignaleerd zoals bijvoorbeeld de visarend, de rode wouw en de draaihals. Als kers op de taart is 3 maal een roodpootvalk waargenomen en 1 maal een grauwe kiekendief.

 

In totaal zijn er ongeveer 130 soorten waargenomen, zowel zomer- en wintergasten als doortrekkers.
Verder komen er in het gebied ook veel groene en bruine kikkers voor en ’s zomers kan men ook veel last hebben van muggen. Bij de bijzondere planten komen o.a. de slangewortel, wateraardbei en het koningsvaren voor.