Werkgebieden

“De Heesbeemden” en “De Blakt”

By MLComputers 16 februari 2023 juli 3rd, 2023 No Comments

“De Heesbeemden” en “De Blakt”

De” Heesbeemden” in de volksmond “ de Beng” genoemd en “de Blakt” worden gescheiden door een grindpad, in vroegere jaren Blaktdijk genoemd, totdat de huidige Blaktdijk werd aangelegd. Sindsdien is deze weg naamloos. Het oostelijk van deze weg gelegen deel “de Heesbeemden” is in bezit van Staatsbosbeheer. Het ten westen gelegen deel “de Blakt”is eigendom van de gemeente. Beide gebieden liggen in een laag gelegen gedeelte van het Blakterbeekdal. In het gedeelte “de Blakt” is in vroegere jaren turf gestoken. Later is dit gebied gedeeltelijk gebruikt als vuilstortplaats. Hierdoor is een heuvel ontstaan. Ook staan in dit gebied nog aangeplante Canadese populieren. Verder bevat het veel wilgenstruweel en elzenbroekbos. In het natte gedeelte rond de heuvel bevindt zich nog veel riet. In het oostelijk van het weggetje gelegen gedeelte bevindt zich veel broekbos van elzen en wilgen, en schrale graslanden. Deze graslanden bestaan over het algemeen uit kleine perceeltjes die voorheen in bezit waren van agrariërs uit de omgeving. Op een kaart uit het midden van de achttiende eeuw staan deze al afgebeeld als langgerekte hooilanden. Deze zijn ook nu nog te herkennen in het landschap. Ze worden in de zomer begraast door koeien en paarden van mensen uit de omgeving. Het laagst gelegen gedeelte bestaat voornamelijk uit elzenbroekbos. De voorheen aangeplante populierenopstanden zijn enige jaren geleden verwijderd. Ook is de gekanaliseerde Blakterbeek weer enigszins meanderend gemaakt wat het grondwaterpijl ten goede komt.

In het zuidoosten sluit het aan op het uit kleinschalige natte graslanden bestaande, gebied “De Hagens”. Zodoende vormen deze gebieden samen een groene verbinding tussen de kernen Sevenum en Kronenberg. De gebiedjes zijn zeer rijk aan vogelleven Zo broeden er bijvoorbeeld vier spechten soorten. De grote bonte-, kleine bonte-, groene- en zwarte specht. Maar ook van de roofvogels als havik, sperwer, buizerd en wespendief zijn broedgevallen vastgesteld. Daarnaast voelt de bosuil zich er ook goed thuis. Vanzelfsprekend broeden er in zo’n gebied talrijke zangvogels, sommige in zeer grote aantallen.

Door de aanleg van diverse poelen houden er zich ook de nodige amfibieën op. Enkele jaren geleden is er zelfs de zeldzame boomkikker waargenomen. We vinden er ook voor dit gebied typische moerasplanten als waterkers, moerasvergeet-mij-niet, echte koekoeksbloem en grote egelskop. In het voorjaar kleuren er weilandjes roze door de pinksterbloemen. Deze bloemrijke vegetatie zorgt op hun beurt weer voor talrijke insecten en vlinders.

Door het hele gebied zijn door de stichting Knopen- lopen routes gecreëerd, zodat men vanuit Sevenum door dit prachtig gebied naar Kronenberg kan wandelen.

Google Maps


Bosuil foto©Geert Lamers