Werkgebieden

Elsbeemden

By MLComputers 16 februari 2023 juli 3rd, 2023 No Comments

Elsbeemden

De Elsbeemden (65 ha) vormen een onderdeel van het Staatsbosbeheerobject het Molenbeekdal (395 ha). Het gebied ligt in Sevenum op de grens met Maasbree en wordt in het zuiden begrensd door de A67. Verkeersgeluid is dan ook overal in het gebied hoorbaar. Door het gebied stromen twee beken. Vanuit het westen komt de Groote Molenbeek dit objectdeel binnen en vanuit het zuiden de Elsbeek. De Elsbeek mondt binnen de Elsbeemden uit in de Groote Molenbeek. In de periode 1999-2005 heeft een herinrichting van beide beken plaatsgevonden. De belangrijkste onderdelen daarvan waren: gedeeltelijke (her)meandering, plaatselijk aanleggen van een tweefasenprofiel, verontdieping van de beekbodem en plaatselijk omleiden van afvoeren van landbouwwater. Dit alles met het doel het gebied natter te maken en het vooral te ‘voeden’ met regenwater.

Het gebied bestaat voor een groot deel uit broekbossen en graslanden. Er zijn tien poelen aanwezig. In de broekbossen domineert de Zwarte Els. Er komen veel karakteristieke soorten van het Elzenbroekbos voor zoals: Pluimzegge, Elzenzegge, Waterviolier en Holpijp. Door de beekherstelprojecten zijn de abiotische omstandigheden voor deze bossen verbeterd, waardoor de ecologische kwaliteit toeneemt de komende jaren. In deze bossen vindt weinig beheer plaats. Veel van de graslanden werden tot enkele jaren geleden vooral beweid met koeien en de botanische waarden waren beperkt. De vernatting van het gebied hebben de beheersdoelstellingen van de graslanden gewijzigd. De natste delen worden omgevormd naar vochtige of natte schrale graslanden, de iets drogere delen naar kamgrasweiden. De belangrijkste beheersmaatregel om dat te realiseren is maaien en afvoeren. Omdat veel graslanden nog behoorlijk voedselrijk zijn, moet dat in aanvang veelal in juni gebeuren en bij voorkeur twee per jaar. Dit levert een spanningsveld op met broedende vogels. Na verloop van tijd kan de maaidatum naar een later tijdstip geschoven worden en is ook eenmaal per jaar maaien voldoende. Het gebied heeft een beperkte recreatieve functie.

Google Maps


Elsbeemden foto©Nora Nelissen