Projecten

Kerkuil

By MLComputers 16 februari 2023 februari 2nd, 2024 No Comments

Kerkuilen

Project Kerkuilen

Vogelwerkgroep ’t Hökske heeft sinds haar oprichting in 1995 het project Kerkuilen in het leven geroepen. Dit project heeft de bescherming van de Kerkuil (Tyto alba) als doel, daar deze destijds landelijk gezien in zijn voortbestaan bedreigd werd en op de Rode Lijst der bedreigde en kwetsbare vogels terechtkwam. De passie voor deze prachtige nachtvogel bewoog de vogelwerkgroep om de Kerkuil en zijn leefomgeving waar mogelijk bescherming te bieden zodat het voorkomen van deze mooie uil gewaarborgd blijft.

De huidige status van de Kerkuil blijft kwetsbaar, als vogelwerkgroep is het zodoende van groot belang om de bescherming te handhaven. De vogelwerkgroep beheert nestkasten die speciaal ontwikkeld zijn voor de Kerkuil. Deze zijn geplaatst in oude gebouwen zoals boerenschuren, kerken e.d. om de Kerkuil de helpende hand te bieden. De nestkasten worden jaarlijks gecontroleerd op broedsucces en indien nodig schoongemaakt.

De controle op broedgevallen vindt hoofdzakelijk plaats in de maanden juni en juli. In augustus/september worden alle bezette nestkasten nogmaals gecontroleerd op tweede broedgevallen. In de wintermaanden (november/december) worden meestal braakballen verzameld. Alle broedgegevens die op jaarbasis verzameld worden ten aanzien van de Kerkuil, komen terecht bij de ‘Kerkuilenwerkgroep Nederland’.

Contactpersoon/Coördinator:
Ralf Bovee Kerkuilenwerkgroep Nederland

Ralf wordt ondersteund door Jos Billekens, Hans Appeldoorn, Gerard Roest en Koos Hermens