Projecten

Golfhorst

By MLComputers 16 februari 2023 februari 18th, 2024 No Comments

Golfhorst | Project Nestkast

In 2019 zijn nestkasten opgehangen bij de Golfhorst.

Deze nestkasten worden voor, tijdens en na het broedseizoen meerdere malen gecontroleerd. De gegevens van elke nestkast (zoals het soort boom en in welke omgeving zich deze bevindt), worden op een zogenaamde nestkaart vermeld. Op deze kaart worden tijdens de controles ook alle andere gegevens ingevuld, zoals bijvoorbeeld: het tijdstip van begin met nestbouw, op welke datum is het eerste ei gelegd, het aantal eieren, het aantal jongen enz. Natuurlijk wordt ook het soort vogel wat in de betreffende nestkast broedt daarop vermeld.

Google maps