Projecten

Bosuil

By MLComputers 16 februari 2023 juli 3rd, 2023 No Comments

Project Bosuilen

Vogelwerkgroep ’t Hökske is in 1995 van start gegaan met het project Bosuilen. De doelstelling van dit project is het onderzoeken van de populatie Bosuilen in de regio Sevenum en Horst. De gegevens die verzameld worden bij het onderzoek worden gepresenteerd aan de organisaties waarmee we samenwerken (Staatsbosbeheer, SOVON), evenals de gemeenten waarbinnen we actief zijn (gemeente Horst a/d Maas). Om een goed beeld te vormen van de ontwikkeling van de Bosuil in de regio Sevenum en Horst zijn er in het verleden nestkasten geplaatst waar de uilen dankbaar gebruik van maken. Deze nestkasten worden jaarlijks geïnventariseerd. Ditzelfde geldt voor de natuurlijke broedlocaties van de Bosuil in deze regio. Deze natuurlijke broedlocaties zijn echter lastig te vinden en enig geluk is hierbij meer dan welkom. De controles van de nestkasten vindt meestal plaats in de 1e week van april.

De nestkasten worden geïnventariseerd in de avonduren, om de vogels zo min mogelijk te verstoren. Controle overdag of in de avondschemering wordt vermeden, de uilen zijn (overdag) zéér gevoelig voor verstoring, waar terdege rekening mee gehouden moet worden. Als Bosuilen hun nest verlaten (vooral overdag) vanwege verstoring, keren zij meestal niet, of te laat terug op het nest, hierdoor worden de eieren koud en gaat het broedsel onherroepelijk verloren. De avondschemering wordt ook gemeden, daar de uilen dan actief worden en zich zeer agressief kunnen gedragen, vooral als zij jongen hebben wordt het nest uiterst goed verdedigd.

 Contactpersoon/Coördinator:
 André Seijkens

André wordt ondersteund door Geert Lamers en Jos Billekens.