Projecten

B.M.P.

By MLComputers 16 februari 2023 januari 31st, 2024 No Comments

Kleine bonte specht (Dryobates minor) foto©Geert Lamers

B.M.P.

Het Broedvogel Monitoring Project of BMP is een project dat gericht is op onderzoek van alle algemene en schaarse broedvogelsoorten in Nederland. Dit broedvogelonderzoek vindt plaats binnen het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Hierbij wordt de ontwikkeling in aantallen van de in Nederland voorkomende broedvogels op de voet gevolgd. Het BMP is evenals het LSB (Landelijk Soortonderzoek Broedvogels) onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring en heeft de volgende doelstellingen:

  • Het signaleren van populatie-ontwikkelingen op landelijke schaal
  • Het signaleren van populatie-ontwikkelingen op regionale schaal, landschapstype, Vogelrichtlijn-gebied of andere (beleids) relevante eenheid.

Het BMP is van groot belang als men kijkt naar natuurbescherming, natuurbeheer en natuurbeleid op landelijk niveau. Derhalve is het ook van cruciaal belang dat dit project op jaarbasis uitgevoerd wordt en gecontinueerd wordt met het oog op de toekomst. Regionaal draagt Vogelwerkgroep ’t Hökske haar steentje bij ten aanzien van dit project.

Dit geschiedt in enkele natuurgebieden binnen de regio Sevenum en Horst, te weten:

  • Elsbeemden te Sevenum
  • Heesbeemden te Sevenum
  • Mariapeel te Griendtsveen en Helenaveen
  • ’t Ham te Horst
  • Castenrayse vennen te Horst en Venray

Alle broedvogels in deze gebieden worden nauwgezet in kaart gebracht. De gegevens die men zo verzameld, worden teruggekoppeld naar het SOVON, zij beheren alle gegevens van geheel Nederland. Na jaren van onderzoek beschikt men inmiddels over een uitgebreide database aan gegevens. Voor meer informatie over het BMP verwijzen wij u naar de site van SOVON waar u meer achtergrondinformatie kan vinden ten aanzien van het BMP.

 

Contactpersonen/Projectleiders:
 Hans-Peter Uebelgünn  Jan Peeters