Projecten

Nestkast

By MLComputers 16 februari 2023 juli 3rd, 2023 No Comments

Project Nestkast

Het project “Netwerk voor studies van nestkast broeders”, kortweg “NESTKAST” genoemd, is een landelijk project dat gecoördineerd, en in samenwerking met, het NIOO KNAW (Nederlands Instituut voor Ecologie en Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) en SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) plaatsvindt.

Het doel is onderzoek te doen naar de stand van de nestkastbroeders in Nederland. Bepaalde zangvogels broeden nog vrijwel uitsluitend in nestkasten. Onder andere bij de Koolmees en de Pimpelmees is dat het geval. De bovengenoemde instituten werken op hun beurt weer samen met de Rijksuniversiteit Groningen, zij verrichten zelf ook veel onderzoek op dat gebied. Zij doen dit over het algemeen uitgebreider dan de meeste meewerkende vogelwerkgroepen. Onder andere worden door hen ook de jongen gemeten en gewogen. Ook worden de jongen voorzien van een ring van het vogeltrekstation Heteren. Elk jaar worden ook weer vogels teruggevangen, zodat men ook meer te weten komt over het verspreidingsgebied. Sinds het voorjaar van 2009 werkt onze vogelwerkgroep mee aan dit project.
Daartoe is het aantal nestkasten wat we voorheen in de bossen van de “Gelderheide” te Sevenum (tegenover “Toverland” en “De Schatberg”) hadden hangen, uitgebreid. Tegenwoordig worden ook nestkasten gecontroleerd bij de visvijver ‘De Steeg’ in Grubbenvorst en sinds 2019 ook bij de Golfhorst.
De nestkasten worden voor, tijdens en na het broedseizoen meerdere malen gecontroleerd. De gegevens van elke nestkast (zoals het soort boom en in welke omgeving zich deze bevindt), worden op een zogenaamde nestkaart vermeld. Op deze kaart worden tijdens de controles ook alle andere gegevens ingevuld, zoals bijvoorbeeld: het tijdstip van begin met nestbouw, op welke datum is het eerste ei gelegd, het aantal eieren, het aantal jongen enz. Natuurlijk wordt ook het soort vogel wat in de betreffende nestkast broedt daarop vermeld. Al deze gegevens worden naar SOVON doorgestuurd en daar verder verwerkt, zodat deze gegevens over verschillende jaren vergeleken kunnen worden.