Werkgebieden

t Ham

By 16 februari 2023 juli 3rd, 2023 No Comments

t Ham

Een natuurgebied ten zuiden van Horst. Het gebied kenmerkt zich door bossen met een gevarieerd open landschap. In het midden van het gebied is een uitkijkpost bovenop een heuvel waardoor men een mooi overzicht krijgt van het open landschap. Dwars door het natuurgebied heen stroomt de Groote Molenbeek. Het gebied is omgeven door Broekbos en Elzenbroekbos en In het zuiden grenst het aan natuurgebied aan de Reulsberg. Een klein stuk bos wordt gebruikt voor het ophangen van nestkastjes door een natuurliefhebber. Er is tevens een wandelroute beschikbaar van staatsbosbeheer. De route begint bij het informatiebord aan de Vrouwboomweg te Horst.

Aan vogels geen gebrek in ’t Ham. Tijdens de BMP-tellingen is er al veel informatie verzameld de laatste jaren over dit prachtig stukje natuur. Broedvogels zoals de ijsvogel, de zwarte specht, groene specht, kleine- en grote bonte specht behoren tot de in totaal 72 vastgestelde vogelsoorten die in ’t Ham zijn waargenomen. Zelfs de schuchtere nachtegaal en het steenuiltje hebben het gebied ontdekt.

Andere dieren die zijn waargenomen in dit gebied: ree, bever, beverrat, das, vos, konijn, egel, eekhoorn, haas, veldmuis, woelmuis, dwergmuis, mol, vleermuis, libel, tandratje, krasser, wekkertje, wesp, zandbij, weidebeekjuffer, oranjetip, sint-jacobsvlinder, loopkevers, hoornaar, phegeavlinder, pad, poelkikker, bastaardkikker, alpenwatersalamander, kamsalamander, levendbarende hagendis en de hazelworm. Er groeien de volgende planten en bomen: zomereik, wintereik, zwarte els, wilg, es, populier, moerasspirea, moerasrolklaver, veenreukgras, witte waterkers, vlier, dagkoekoeksbloem, gele lis, braam, jacobskruiskruid, berenklauw en brandnetel.

Google Maps