De Wadden | 28 mei 2018

Hoe goed worden de Wadden beschermd?

De verschillende ministers van landbouw en natuur (eerder ook wel LNV) genoemd, hebben in het verleden niet altijd de juiste keuzes gemaakt als het natuur in Nederland en daarbuiten betrof. Nu is er dan een positiever geluid te horen. Met Duitsland, Denemarken samen gaan ze het waddengebied beter beschermen. Er komt ook nog een vervolgonderzoek naar de gevolgen van de klimaatsverandering. Door allerlei oorzaken neemt het aantal trekvogels die gebruik maken van de Waddenzee de laatste jaren af. Ook het aantal vissoorten die worden waargenomen in de Waddenzee neemt af. (Zou er een logisch verband zijn??) De drie genoemde landen hebben een samenwerkingsverband opgericht dat trilaterale waddenzee plan heet. Elke vier jaar worden de plannen in gemeenschappelijkheid opnieuw beoordeeld en worden er nieuwe doelen vastgesteld. Voor ons als vogellaars is het bemoedigend te merken dat er eerst al een acceptatie van de achteruitgang als feitelijke constatering wordt aangenomen en vervolgens dat de drie landen het eens zijn over maatregelen en vervolgonderzoeken. Ik ben benieuwd naar de daadwerkelijke positieve acties die uitgevoerd gaan worden, geruststellend is dat de vogelbescherming een leidende rol heeft in de onderzoeken en voorstellen. Opvallende eerste gegevens uit onderzoek geven aan dat des te afhankelijker de vogels zijn van het waddengebied, des te slechter gaat het met die soorten. Onderzoek is erg lastig omdat er vele parameters zijn die invloed hebben op de populaties (zoals de relatie prijs van rijst en het daardoor veranderende landgebruik in Portugal op de conditie van de grutto voordat ze de oversteek naar Afrika inzetten, zoals ik al eens in een artikeltje schreef), maar als de afhankelijkheid van de Waddenzee rechtlijnig gekoppeld is aan de stand van soorten vogels geeft dat wel een duidelijke indicatie. De belangrijkste maatregel is dat er een actieplan is aangenomen waarvan het actieplan voor broedvogels Waddenzee reeds in voor een deel in werking is getreden. Zo is het gebied bij de pier van Holwerd (Staatsbosbeheer) (vertrekpunt van de boot naar Ameland) onlangs heringericht, ondermeer met een vogeleiland om predatie door vossen te voorkomen . En ook Hegewiersterfjild bij Harlingen (vertrekpunt van de boot naar Terschelling en Vlieland) (Natuurmonumenten) is goed voorbeeld. Dit binnendijkse natuurgebied heeft bovendien geen last van overstromingen. Of wat denk je van het vogeleiland midden in de Eems-Dollard? Er gaan dus goede dingen gebeuren in de Wadden, over een aantal jaren zullen we zien of deze maatregelen het gewenste effect hebben of dat ze met Duitsland en Denemarken opnieuw moeten worden bijgesteld. En nu maar hopen dat de olieprijs even laag genoeg blijft om de regering niet aan het twijfelen te brengen over boringen in de Waddenzee.

Walter Jansen

Waddeneilanden

Waddeneilanden

Top