Werkgebieden

Vogelwerkgroep 't Hökske is actief in verschillende natuurgebieden, met name in de regio Horst en Sevenum. Door middel van inventarisaties worden vogels, hun broedplaatsen en leefgebieden in zomer en winter zorgvuldig in kaart gebracht. Deze inventarisaties worden ook wel BMP-tellingen genoemd wat staat voor Broedvogel Monitoring Project, een onderzoek voor SOVON. Uit de diverse projecten in deze gebieden komen niet alleen leuke, maar ook erg interessante gegevens. Behalve algemene vogelsoorten worden ook schaarse en zeer zeldzame broedvogels aangetroffen.

 

De vogelwerkgroep is in de volgende natuurgebieden actief:

Castenrayse vennen  
Diepeling Broedvogelinventarisatie en Oeverzwaluwen
Elsbeemden BMP-telling
Gelderheide/Steegberg Nestkastenproject
Golfhorst Nestkastenproject
Grubbenvorst visvijver 'De Steeg' Nestkastenproject
't Ham BMP-Telling
Heesbeemden BMP-telling
langs de Maas Watervogeltelling (tussen Lottum en Well) en Oeverzwaluwen
Mariapeel BMP-telling, Trekvogeltellingen, Aalscholverkolonie, Klapekster en Nachtzwaluw