Hoofdsponsors

Vogelwerkgroep 't Hökske is een vereniging van vrijwilligers die zich inzetten voor vogels en hun leefomgeving in de regio Sevenum en Horst

Doelstellingen

Bescherming van (bedreigde en kwetsbare) vogels en hun leefmilieu op regionale schaal.
De natuur dichter tot de mensen brengen.

Actieve bescherming

Om onze doelstellingen te bereiken zijn er diverse activiteiten gaande om vogelbescherming in de regio te bewerkstelligen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de projecten die bescherming bieden aan bedreigde en kwetsbare vogels. Deze projecten zijn niet alleen gericht op het heden maar ook op de toekomst. De natuur en haar schoonheid moet gehandhaafd blijven en vogels vervullen daarin een belangrijke rol. Bescherming gaat hand in hand met samenwerking. Zonder samenwerking staat of valt het beschermen der natuur en daarmee het beschermen van vogels. Door middel van goede samenwerking trachten we onze doelstellingen te verwezenlijken. Dankbaar zijn we dan ook dat we ons gesterkt zien door de hulp van de volgende organisaties:

Vogelbescherming Nederland 

SOVON (Vogelonderzoek Nederland)

IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen)

Natuurhistorisch Genootschap  IVN (Vereniging voor natuur- en milieueducatie)

STONE (Steenuilenwerkgroep Nederland) Kerkuilenwerkgroep Nederland

Inventarisaties

Het inventariseren van vogelsoorten in natuurgebieden is van grote waarde. Met deze gegevens verschaft de vogelwerkgroep zich inzicht op regionaal gebied wat betreft toename, afname of stabilisatie van bepaalde vogelsoorten. Indien een negatieve ontwikkeling op regionaal vlak zich landelijk doorzet, kunnen natuurorganisaties en overheden anticiperen en hier hun beleid op afstemmen.

Voorlichting en advies

Het verstrekken van informatie aan de maatschappij wat betreft het essentiële belang van vogels in de natuur is ook een taak van de vogelwerkgroep. Vragen uit de omgeving worden met zorg behandeld en waar nodig vervult de vogelwerkgroep een adviserende functie. Door het organiseren van thema-avonden, cursussen en excursies leren mensen meer over vogels en de natuur. Door het publiceren van artikelen in diverse weekbladen wordt de aandacht voor de natuur vergroot en trachten we de mensen dichter tot de natuur te brengen.

Voor vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen via:

dhr.   T.Hagens(secretaris)  van Mirlaerstraat 11 ,5961 SK Horst 077-3983297
 Op electronische wijze kan dit via het e-mail adres van de vogelwerkgroepDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.